برای مشاهده دوره های آموزشی کلیک کنید
لیست وسایل رنگ روغن
| تبلیغ شما | | 9 ماه پیش

لیست وسایل رنگ روغن

لیست وسایل رنگ روغن

خرید مرحله اول 

1. بوم (مارک پارس بوم) سایز 30 در 30 سه عدد دیپ 

2. رنگ روغن وینذور (Winsor) شماره های 2 و 40 و 44 و 24 

3. پالت سفید مارک صنایع چوبی هنر 

4. لیکوئین مارک وینذور 

5. قلموی تخت رهاورد (دسته کرم و موی سفید)

شماره های 2 و 4 و 6 و 10 

6. قلموی پارس آرت Pars Art سه صفر کد 2119 

7. کاردک پارس آرت کد PR24 

8. دستمال نخی 

9. کاربن قرمز 

لیست وسایل رنگ روغن

خرید مرحله دوم 

1. بوم پارس بوم 

2. رنگ روغن وینذور شماره های

8 و 4 و 5 و 1 و 11 و 43 و 15 و 21 و 3 و 28 

3. قلموی پارس آرت کد 2125 سایز 0 تا 10 و 14 و 18 و 24 

 

ثبت نظر
لیست نظرات کاربران

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 


مطالب مرتبط