برای مشاهده دوره های آموزشی کلیک کنید
| تبلیغ شما | | 5 ماه پیش

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل سیاه قلم

1. تخته شاسی بدون گیره 52 در 37 

2. برگه پارس 35 در 50 (20 عدد) 

3. گیره سه سانتی (6 عدد) 

4. مداد فابرکاستل B6 و HB (1 عدد) 

5. پاکن رز Rose (3 عدد) 

6. مداد اتود 0.5 

7. تیغ کاتر 

8. جامدادی 

9. دفتر طراحی گراف سایز A4 

10. کتاب طراحی از اشیا 

ثبت نظر
لیست نظرات کاربران

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 


مطالب مرتبط


رزومه حمید طربی

رزومه حمید طربی

حمید طربی

لیست وسایل سیاه قلم (نوجوانان)

لیست وسایل سیاه قلم (نوجوانان)

لیست وسایل سیاه قلم (نوجوانان)

لیست وسایل ماژیک تاچ

لیست وسایل ماژیک تاچ

لیست وسایل ماژیک تاچ