دریافت شکایات


هدف از تاسیس آموزشگاه راه نقاشی کمال الملک آموزش حرفه ای هنر نقاشی برای تمامی هنردوستان در تمامی سنین است و نظرات و انتقادات شما کاربران همواره مشوق ما برای ارائه کیفیت هرچه بهتر می باشد. 
تنها کافیست با وارد نمودن نظرات و انتقادات سازنده خود ما را در ارائه خدمات آموزشی در خور یاری نمائید