ترکیب بندی رنگ ها
| همه چیز درباره نقاشی | 8 ماه پیش

ترکیب بندی رنگ ها

با دایره رنگ ایتن و رنگ های اصلی، رنگ های فرعی، رنگ های خنثی آشنا می شوید. و در ادامه ترکیب های رنگی مختلف و تونالیته های رنگی و طیف های خاکستری را یاد میگیرید.

بیشتر بخوانید