ترکیب بندی رنگ ها
| همه چیز درباره نقاشی | 5 ماه پیش

ترکیب بندی رنگ ها

با دایره رنگ ایتن و رنگ های اصلی، رنگ های فرعی، رنگ های خنثی آشنا می شوید. و در ادامه ترکیب های رنگی مختلف و تونالیته های رنگی و طیف های خاکستری را یاد میگیرید.

بیشتر بخوانید
نکات و نحوه ی اموزش انواع پرسپکتیو
| همه چیز درباره نقاشی | 1 سال پیش

نکات و نحوه ی اموزش انواع پرسپکتیو

پرسپکتیو با برجسته سازی جزئیات ، عمق دادن به طرح و نقش و نگار ها  می تواند معنا و مفهوم تازه ای به تصاویر ببخشد وبه همین علت توانسته جایگاه ویژه ای در معماری ، نقاشی و سینما ، پیدا کند.

بیشتر بخوانید
نکات و تکنیک رنگ روغن
| همه چیز درباره نقاشی | 1 سال پیش

نکات و تکنیک رنگ روغن

کشیدن یک مدل نقاشی با روش های مختلف باعث می شود تا شما،با ازمون و خطا های بسیاری رو به رو شوید که این کار به حرفه ای شدن شما در کشیدن نقاشی رنگ روغن، بسیار کمک می کند

بیشتر بخوانید