برای مشاهده دوره های آموزشی کلیک کنید
| تبلیغ شما | | 5 ماه پیش

لیست وسایل سیاه قلم (نوجوانان)

1. تخته شاسی بدون گیره 52 در 37 

2. برگه پارس 35 در 50 (20 عدد) 

3. گیره سه سانتی (6 عدد) 

4. مداد فابرکاستل B6 (3 عدد) 

5. پاکن رز Rose (3 عدد) 

6. پاکن مدادی 

7. محو کن 

8. جامدادی 

9. دفتر طراحی 

10. مقوا سفید سایز A4 (1عدد) 

11. کتاب طراحی از اشیا 

ثبت نظر
لیست نظرات کاربران

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 

آموزشگاه نقاشی شهرری 


مطالب مرتبط


لیست وسایل رنگ روغن

لیست وسایل رنگ روغن

لیست وسایل رنگ روغن

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل مدادرنگی

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل سیاه قلم

لیست وسایل سیاه قلم