برای مشاهده دوره های آموزشی کلیک کنید
| معرفی هنرمند | | 1 ماه پیش

معرفی هنرمند سرکار خانم مهدیه ایوبی

 پابلو پیکاسو میگه: 

نقاشی تنها، راه دیگری برای نگهداری یک دفترچه خاطرات روزانه است. 

به این بهانه، توی این روزای شلوغ و پر از التهاب زندگی مروری میکنیم بر

خاطرات شیرین و آثار هنری سرکار خانم مهدیه ایوبی در

کلاس های آموزش نقاشی سیاه قلم و چند برگ ازین دفترچه ی خاطرات روزانه رو با هم ورق میزنیم و لذت میبریم.  

آموزش نقاشی سیاه قلم 

آموزش نقاشی سیاه قلم 

آموزش نقاشی سیاه قلم 

آموزش نقاشی سیاه قلم 

آموزش نقاشی سیاه قلم 

ثبت نظر
لیست نظرات کاربران

آموزشگاه نقاشی 

آموزشگاه نقاشی 

آموزشگاه نقاشی 

آموزشگاه نقاشی 


مطالب مرتبط


معرفی هنرمند سرکار خانم مهدیه ایوبی

معرفی هنرمند سرکار خانم مهدیه ایوبی

معرفی هنرمند سرکار خانم مهدیه ایوبی

معرفی هنرمند سرکار خانم نازنین حسن

معرفی هنرمند سرکار خانم نازنین حسن

معرفی هنرمند سرکار خانم نازنین حسن