اطلاعات پکیج

پاستل

ایجاد شده توسط حمید طربی

ورود و خرید  |  800 هزار تومان

7 روز ضمانت برگشت وجه

پاستل ترم اول-نقاشی با پاستل گچی (هایپررئال چشم)

  • آموزش نقاشی با پاستل گچی هایپررئال مدل چشم

پاستل ترم دوم-نقاشی با پاستل گچی (هایپررئال لب)

  • اموزش نقاشی با پاستل گچی هایپررئال مدل لب

پاستل ترم سوم-نقاشی با پاستل گچی (هایپررئال گوش و بینی)

  • آموزش نقاشی با پاستل گچی هایپررئال مدل گوش و بینی

پاستل ترم چهارم-نقاشی با پاستل گچی (پنجره)

  • نقاشی با پاستل گچی مدل پنجره

پاستل ترم هفتم و هشتم-نقاشی با پاستل گچی (پرتره امپرسیونیستی)

  • نقاشی با پاستل گچی مدل پرتره امپرسیونستی