اطلاعات پکیج

رنگ روغن

ایجاد شده توسط حمید طربی

ورود و خرید  |  170 هزار تومان

7 روز ضمانت برگشت وجه

رنگ روغن ترم اول-رنگ شناسی و ابزار شناسی

  • آشنایی با خانواده رنگها و ارتباط رنگها

رنگ روغن ترم سوم و چهارم-تکنیک گل

  • به سبک امپرسیونیست این تابلو گل را کار کنید