اطلاعات پکیج

رنگ روغن

ایجاد شده توسط حمید طربی

ورود و خرید  |  1,500,000 تومان

7 روز ضمانت برگشت وجه

رنگ روغن ترم اول-آموزش رنگ شناسی و ابزار شناسی

  • آشنایی با خانواده رنگها و ارتباط رنگها

    آشنایی با ابزار مورد نیاز در آموزش نقاشی رنگ روغن

رنگ روغن ترم دوم-آموزش زیرسازی رنگ روغن (ته رنگ گل)

رنگ روغن ترم سوم و چهارم-آموزش تکنیک گل