اطلاعات پکیج

رنگ روغن

ایجاد شده توسط حمید طربی

ورود و خرید  |  320 هزار تومان

7 روز ضمانت برگشت وجه

رنگ روغن ترم اول-آموزش رنگ شناسی و ابزار شناسی

  • آشنایی با خانواده رنگها و ارتباط رنگها

    آشنایی با ابزار مورد نیاز در نقاشی رنگ روغن

رنگ روغن ترم دوم-آموزش زیرسازی رنگ روغن (ته رنگ گل)

  • آموزش زیرسازی و ته رنگ گذاری مناسب برای تابلو گل

رنگ روغن ترم سوم و چهارم-آموزش تکنیک گل

  • به سبک امپرسیونیست این تابلو گل را کار کنید